بــــــــــــی احـــــســــاس

احــساس مــن زبـــر درخــت آلــبالــو گــم شـــــده

نوشته شد در سه شنبه ۳ شهریور۱۳۹۴| ساعت 3:1|امیرحسین | |

 

 

 

آنـقَدَر نزدیکی که مطمئِنَم الله

ôôôôôôôôô

 

دل نیاید که تو را از دلِ من دور کند

ôôôôôôôôô

 

آنـقَدَر با نمکی که دم به دم می ترسم

ôôôôôôôôô

 

نَمَکَت چشمِ حسودانِ جهان کور کند

ôôôôôôôôô

 

چشم تو خورشید و  .... رنگِ شبهایِ من است

ôôôôôôôôô

 

ماه باید که ز تو گداییِ نور کند

ôôôôôôôôô

 

طعم لبهای تو را تست زدم شیرین است

ôôôôôôôôô

 

دو نفر آشپز و کوهِ نمک .... نتواند که لبت شور کند

ôôôôôôôôô

 

 

 

BY:::::AmirHosseinzB I  EHSASz

 

 

نوشته شد در یکشنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۲| ساعت 0:39|امیرحسین | |

شمع های نذری ام درونِ سقّاخانه

ôôôôôôôôô

 

یک به یک مأیوس و .... خراب و خاموش شده،

ôôôôôôôôô

 

مثلِ وعده یِ غذایی که دیشب خوردم

ôôôôôôôôô

 

نامت از حافظه ام باز فراموش شده

ôôôôôôôôô

 

چه مصیبتِ بدی که در گرانی بازار

ôôôôôôôôô

 

تنِ من تحریم و تشنه یِ آغوش شده

ôôôôôôôôô

 

 

 

BY:::::AmirHosseinzB I  EHSASz

 

نوشته شد در جمعه ۱۲ آبان۱۳۹۱| ساعت 14:46|امیرحسین | |

زائری مریضم و شفا نخواهم الان

ôôôôôôôôô

 

وعده یِ شفاعتم روزِ جزا بگذارید

ôôôôôôôôô

 

خادمین بهِ اِذنِ او بهِ دستِ من،

ôôôôôôôôô

 

دانه ی تسبیح و قبضِ غذا بگذارید

ôôôôôôôôô

 

هر پسر که هفتمِ مهر بدنیا آمد

ôôôôôôôôô

 

جانِ زهرا (س) بر او نامِ رضا (ع) بگذارید

 

ôôôôôôôôô

 

 

BY::::: Amir Hossein z B I  EHSASz

نوشته شد در جمعه ۷ مهر۱۳۹۱| ساعت 15:38|امیرحسین | |

 

 

#   طعمه ات به حرفه اش وارد نیست

#   ماهیِ تشنه یِ دل به دستِ تو صید نشد

#   شرطِ من لحظه یِ عقد ...کنار هم بودن بود

  #پس چرا در ورقِ مهریه ات قید نشد

  #لحظه ای  تلسکوپِ چشمانم رصد نکردت امشب

  #باز هم این رمضان برای من عید نشد

 

BY::::: Amir Hossein zB I  EHSASz

 

 

نوشته شد در یکشنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۱| ساعت 4:30|امیرحسین | |

نوشته شد در جمعه ۱۶ تیر۱۳۹۱| ساعت 20:9|امیرحسین | |

ó چه کسی جز مادر ؟

ó رمزِ گریه هایِ کودکانه ام می داند

 

ó بیسوادست ولی با قلبش ...

 óنسخه یِ جدیدِ قصه هایِ شب می خواند

 

 óتو بگو جمع شوند فرشته ها  ... بی تعارف

 óچه فرشته ای شبیهِ مادرم می ماند؟؟

 

 óمطمئِنَم که خدا چـرخِ فـلـک

 óبه صفایِ قدمِ مادرِ من می راند

 

 

BY::::: Amir Hossein zB I  EHSASz

نوشته شد در چهارشنبه ۳ خرداد۱۳۹۱| ساعت 1:31|امیرحسین | |

   ?چه شده ابراهیم ؟ که باز هم این نمرود

   ? به درِ خانه یِ حق لگد زده  ......  آتش اَفروخته

?   چه غلطها که کسی چشم به ناموس خدا دوخته
 ?چه کسی دیده که عطرش برود تا معراج

 ? آن گلِ یاس که سیلی خورده  ..... برگ هایش سوخته

نوشته شد در جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۹۱| ساعت 14:41|امیرحسین | |

   ø?“دلِ من با همه در عيد قهر است اين بار

   ø?“ دل من ز بي كسي شهره ي شهر است اين بار

c?“   دل من ز خوردن غصه و غم سير شده
   ø?“حال راحتش كنيد  .... تشنه ي زهر است اين بار

 

 

c?“ ساده است هر كه به لبخند تو دل مي بندد

ø?“   مطمئنم مجنون به ليليان اين زمان مي خندد

 

BY::::: Amir Hossein z B I  EHSASz

 

نوشته شد در یکشنبه ۱۳ فروردین۱۳۹۱| ساعت 3:22|امیرحسین | |

   ø?“زمانِ سِرچِ (search) خوشبختي

   ø?“ دلش جز من كسي ديگر نمي يابد

c?“   بنازم كودك قلبش كه بي لالايي ام يك دم  نمي خوابد 
   ø?“من از خورشيد دلگيرم،

c?“   و عشقم نور مهتاب است،

ø?“   كم است اما يقين دارم كه جز من بر دلي ديگر نمي تابد،

 

BY::::: Amir Hossein z B I  EHSASz

 

نوشته شد در شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۰| ساعت 0:12|امیرحسین | |


احساس من زیر درخت آلبالو گم شده بی احـساس